Firma posiada potwierdzoną czasem i setkami projektów renomę w dziedzinie projektowania, wytwarzania i montażu pojemników, rurociągów oraz systemów przechowywania z tworzyw termoplastycznych, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym oraz materiałów kombinowanych. Obecny rozwój technologii polimerów umożliwia konstruowanie i wytwarzanie pojemników, które są odporne na oddziaływanie bezwzględnej większości substancji agresywnych, oraz rurociągów, materiał i budowa których w optymalny sposób uwzględniają parametry przenoszonego środowiska.

Wykwalifikowani inżynierowie firmy korzystają z najlepszego oprogramowania do projektowania systemów, zaś technicy i robotnicy wykonują prace na wysokim i potwierdzonym certyfikatami międzynarodowymi poziomie jakości. Nieomylny dobór materiału oraz starannie obliczona wraz z modelowaniem obciążeń projektowych i rzeczywistych warunków eksploatacji konstrukcja pojemników i rurociągów jest głównym warunkiem dla stworzenia bezpiecznego obiektu do przechowywania ciekłych i sypkich produktów.

Nasze wyroby wykorzystywane są w różnych środowiskach, w tym do wody i najbardziej rozpowszechnionych substancji agresywnych w technologiach uzdatniania wody, chemii przemysłowej i rolnej, gospodarowania odpadami, mikroelektroniki, farmaceutyki, produkcji papieru i celulozy, przetwórstwie żywności, napojów, piwowarstwie oraz wielu innych.

W zakresie pojemników kompetencje firmy obejmują następujące produkty i usługi:

 • Projektowanie i wytwarzanie (wznoszenie) zbiorników i pojemników,
 • Oczyszczanie / Obsługa techniczna / Naprawa zbiorników i pojemników,
 • Pojemniki z funkcją mieszania roztworów,
 • Powłoki ochronne powierzchni pojemników,
 • Automatyzacja i urządzenia ewidencyjne,
 • Pompy, zawory i inny osprzęt dodatkowy,
 • Rurociągi,
 • Nieniszczące metody kontroli,
 • Wykrywanie i pomiar wycieków.

Kompetencje firmy w zakresie rurociągów polegają na tworzeniu pod klucz rurociągów do ochładzania wody, rurociągów do produkcji sprzętu przemysłowego, technologicznych rurociągów ciśnieniowych do transportu środowisk agresywnych, rurociągów do transportu zanieczyszczonych ścieków, rur do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza i gazów, systemów rur, na tworzeniu urządzeń i zbiorników.

Do tworzenia rurociągów stosowanych w przemyśle wykorzystujemy specjalny profesjonalny asortyment rur, kształtek, zaworów i specjalnych części do transportu środowisk agresywnych od naszego głównego partnera – firmy AGRU. Do stosowania w różnych warunkach eksploatacyjnych wykorzystywane są takie materiały, jak polietylen (PE), polipropylen (PP), polichlorek winylidenu (PVDC), polifluorek winylidenu (PVDF) oraz ECTFE.

Wymienione komponenty i materiały umożliwiają tworzenie rurociągów o dużych rozmiarach i przepustowości, dzięki czemu wykorzystywane są do produkcji sprzętu przemysłowego. Podczas transportu środowisk agresywnych, w tym kwasów, odporność polimerowych systemów rurociągów zapewnia eksploatacyjną niezawodność w ciągu wielu lat.

Połączenie rur, kształtek, zaworów i specjalnych części do wykorzystania w przemyśle wykonywane jest za pomocą tradycyjnych sposobów zgrzewania polimerów – zgrzewania doczołowego, zgrzewania podczerwienią, nakładkowe lub zgrzewanie za pomocą sprzęgła elektrycznego.

Firma Ekoplast Stancl Ukraina wykorzystuje szereg technologii umożliwiających wykonywanie naprawy i przedłużenie okresu eksploatacji pojemników i rurociągów. Nowoczesne wieloskładnikowe powłoki pozwalają na istotne zwiększenie czasu eksploatacji istniejących pojemników i rurociągów nawet w razie maksymalnie agresywnych środowisk i wymagających warunków eksploatacji. Wykładanie tworzywem sztucznym wzmacnianym włóknem szklanym to metoda umożliwiająca przywrócenie szczelności pojemnikom i rurociągom na miejscu, niewymagająca dużo czasu.

Doświadczenie praktyczne w zakresie wykonania prac związanych z tworzeniem lub odnową infrastruktury przemysłowej do przechowywania i transportu wody, substancji ciekłych, pulpy, pary, gazu świadczy o konieczności posiadania niedrogiej, szybkiej i niezawodnej technologii naprawy (w tym awaryjnej) rurociągów i zbiorników. Taką technologią, która przede wszystkim zapewnia możliwość kontynuowania funkcjonowania obiektu, jest tzw. NAPRAWA „KOMPOZYTOWA”.

Ten sposób odnawiania eksploatacyjnej przydatności oraz konstrukcyjnych i nośnych właściwości defektowych odcinków rur może zostać zastosowany w większości przypadków, które mają miejsce w praktyce. Naprawa kompozytowa bardzo dobrze się sprawdza w razie zewnętrznych i wewnętrznych uszkodzeń korozyjnych, deformacji i niszczenia ścian rur, przeciekania rur, połączeń kołnierzowych, zbiorników, przeciekania starych skuwek, uszkodzeń mechanicznych. Oprócz tego każda mufa kompozytowa po naprawie zapewnia ochronę przed korozją oraz wzmocnienie ścianki rury.

ZALETY materiałów kompozytowych:

 • możliwość powlekania kształtów o dowolnej złożoności,
 • możliwość powlekania rurociągu bez spuszczania ciśnienia,
 • praca w warunkach wysokich temperatur środowiska roboczego (do 250 ° С),
 • szybkie powlekanie i utwardzanie,
 • brak prac ogniowych,
 • odporność na chemicznie agresywne środowiska,
 • brak ograniczeń ciśnienia eksploatacyjnego (górna granica zależy od rozmiarów mufy).

Zlecając nam zadania z zakresu produkcji i montażu zbiorników i rurociągów, dostają Państwo więcej nie zwykły wyrób. Państwo korzystają z doświadczenia zgromadzonego po realizacji setek projektów w wiodących przedsiębiorstwach przy współpracy ze znanymi przemysłowymi firmami i zespołami projektowymi oraz przy ich czynnym wsparciu technicznym.