Klient
Projekt
Zdjęcie
Firma produkująca różny osprzętm. Czerkasy
Instalacja i montaż linii niklowania i chromowania.
„MAISADOUR SEMENCES UKRAINA” Sp. z o.o., Oddział ukraiński Spółdzielni MAISADOUR (Francja), jedna z największych grup rolniczoprzemysłowych we Francji
Oczyszczalnie biologicznego oczyszczania ścieków. Koalescencyjny separator produktów naftowych.
 
„EAST BALT UKRAINA” Hale produkcyjne MCDONALD'S, m. Dnipro
W przedsiębiorstwie wdrożono biologiczny system oczyszczania ścieków „BIOLINE” o wydajności 11 m3/dobę.
Sprzęt oczyszczający został zainstalowany w celu wstępnego oczyszczania ścieków przed odprowadzaniem do sieci kanalizacji miejskiej.
 
Myroniwskyj Hliborpodukt. Zakład hodowli ptaków „Brojler Winnicki”
Hala uzdatniania wody.
ASG Oil (Polska)
Pojemnik 15 m3 do przechowywania kwasów tłuszczowych z systemem załadowania, rozładowania i spłukiwania.
FEDERAL MOGUL (Van Wert, OH, USA)
System aspiracji linii fosforanowania. Wentylator odśrodkowy o wydajności 90 000 m3 na godzinę.
„MEGATEKS” Sp. z o.o. akumulatory obwód doniecki, m. Konstantynówka
System wentylacji punktu zalewania elektrolitem. Pojemniki technologiczne do przechowywania odczynników. Rurociągi technologiczne do transportu substancji agresywnych.
Zakład Napraw Sprzętu Lotniczego „Migremont”
Oddział galwaniczny.
„Firma „Metal Inwest” Sp. z o.o. m. Czerkasy
Montaż i instalowanie pojemników z polietylenu o pojemności 50 m3. Wymienniki ciepła.
„DNIPROMETYZ” PSA
System wentylacji wylotowej oddziału trawienia hali ciągnienia drutu.
Urządzenie do trawienia przygotowujące drut do nanoszenia powłoki cynkowej.
Pojemniki do przechowywania kwasu solnego 30 m3.
Pojemniki do przemieszczania wewnątrz zakładu wykorzystanego roztworu do trawienia.
Kąpiele trawiące.
«INTERPIPE-STAL» m. Dnipro
Pojemniki systemu uzdatniania wody wykonane z polipropylenu i zainstalowane w hali uzdatniania wody.
Podczas produkowania i instalowania pojemników zostały spełnione wymogi wysokiej technologiczności i produkcyjnej estetyki charakterystyczne dla tego przedsiębiorstwa.
MZŁŚ Sp. z o.o. „Melitopolski Zakład Łożysk Ślizgowych”
Linia nanoszenia powłok wzmacniających – kąpiele galwaniczne, system aspiracji, system wentylacji.
Marka „Koroliwskyj smak”
W przedsiębiorstwie został zainstalowany biologiczny system oczyszczania ścieków przemysłowych „BIOLINE” o wydajności 400 m3 /dobę.
„Lysoform Medical” Sp. z o.o. m. Kijów
Pojemniki z dnem stożkowym. Reaktor polipropylenowy z dnem stożkowym i systemem hydromieszania pojemnością 5 m3.
„Zaporoski Zakład Półprzewodników” PrSA
System uzdatniania wody.
„Ekwator” PSA m. Mikołajów
Kąpiele trawiące.
DTEK Perszotraweński Zakład Napraw Mechanicznych
Rekonstrukcja linii chromowania. Wymiana kąpieli i systemu aspiracji w warunkach funkcjonującej produkcji.
Wykonano zamianę zniszczonych metalowych kąpieli na polimerowe – kąpiele do chromowania z warstwą PVCF, podbudowa - z polipropylenu.
Wykonano zamianę elementów aspiracji.
KLINIKA ONKOLOGICZNA „INNOWACJA” Obwód kijowski, Rejon wyszogrodzki w. Lutiż
Oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych 30 m3 / dobę.
„KRYWBASZALIZRUDKOM” PSA
Wytworzono i zmontowano instalację „BIOLINE-90” o wydajności 13,5 m3 / dobę z dodatkową fazą oczyszczania i odkażania do budowy oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych na terenie schroniska „Soniaczna” we w.Marjaniwka w obwodzie dniepropetrowskim. Projekt został wykonany przez „MI-CENTR” Sp. z o.o.
 
Obóz wakacyjny „NKMZ” PSA w. Szczurowe
Oczyszczalnie o ogólnej wydajności 30 m3 / dobę. Wykonano montaż i uruchomiono trzy instalacje „BIOLINE-70” o wydajności 10 m3 / dobę każda, stację przepompowywania.
„DNIEPRODZIERŻYŃSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA” PSA
Dostarczono i zmontowano oczyszczalnie kanalizacji opadowej KON-200 o wydajności 200 l / dobę.
 
Kotlarsko-Mechaniczny Zakład Parchomenki, w. Połowynczyk, obwód czerkaski
Oczyszczalnie dla budowli administracyjno-socjalnej zakładu. Zmontowano i uruchomiono instalację „BIOLINE-140” o wydajności 20 m3 / dobę.
 
„Nowomoskowski Zakład Wody Mineralnej” ZSA w. Znameniwka obwód dniepropetrowski
Instalacja „BIOLINE-60” o wydajności 9 m3 / dobę z dodatkowym oczyszczaniem.
 
BESKIDZKI TONEL KOLEJOWY
Oczyszczalnie o wydajności 40 m3 / dobę. Zmontowano instalację „BIOLINE-200І” z dodatkowym etapem oczyszczania.
URZĄD BUDOWNICTWA m. Krzywy Róg
Dla dziecięcego obozu zdrowotnego „Soniacznyj”, w. Huriwka w obwodzie kirowohradzkim zmontowano sprzęt do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych o wydajności 15 m3 / dobę – instalacja „BIOLINE-100” z dodatkowym oczyszczaniem i odkażaniem. Projektant –PDKTI „Krzyworoski Budprojekt”.
„TECHENERGOCHIM” Sp. z o.o. m. Zaporoże
Wytworzono trzy pionowe pojemniki cylindryczne o pojemności 21 m3, materiał pojemników – polietylen.
Zostały spełnione wysokie wymagania technologii montażu, podyktowane dużą agresywnością przechowywanego środowiska.
„KRONO-UKRAINA” Sp. z o.o. m. Kamionka Bużańska obwód lwowski
System przechowywania żywicy o pojemności 125 m3 został wykonany jako pięć pojemników o pojemności 25 m3 każdy. Wertykalne pojemniki cylindryczne, materiał pojemników – polipropylen.
Pojemniki wyposażone są w czujniki poziomu, armaturę zaporową. Armatura zaporowa została dobrana z uwzględnieniem dużej lepkości przechowywanego środowiska.
 
„NADIEŻDA” PSA m. Ingulec
System doprowadzania roztworu solnego składający się z pojemnika do przechowywania roztworu o pojemności 18 m3 i rurociągów doprowadzania i odprowadzania roztworu z podstawowego procesu. Pionowy pojemnik cylindryczny został zmontowany na miejscu, materiał pojemnika – polipropylen, co spełnia wymagania związane z kontaktowaniem z żywnością.
Rurociągi i armatura zostały zmontowane w warunkach funkcjonującej produkcji, materiał obwiązania – PVC. Zewnętrzna cześć rurociągów została ocieplona, zabezpieczona przed oddziaływaniem środowiska.
 
Urząd Wydobywania Nafty i Gazu „Dolinanaftogaz” m. Dolina obwód iwanofrankiwski
System przechowywania kwasu solnego składający się z trzech poziomych pojemników o pojemności 20 m3, materiał pojemników – polietylen.
Pojemniki zostały zamontowane na konstrukcji metalowej znajdującej się na zewnątrz.
Pojemniki zostały wyposażone w czujniki poziomu i połączone między sobą zgodnie z opracowanym projektem.
Materiał obwiązania – polietylen.
Placówki Tymczasowego Pobytu Obcokrajowców w. Rozsudiw, obwód czernihowski
System przechowywania zapasu wody o łącznej pojemności 300 m3 składujący się z sześciu pojemników o pojemności 50 m3 w wykonaniu podziemnym. Pojemniki zostały wytworzone z pianki polietylenowej przydatnej do przechowywania wody pitnej; konstrukcja pojemników wytrzymuje wszystkie obciążenia związane z ich montażem pod ziemią.
Pojemniki są wyposażone w system wymiany powietrza z filtrami powietrza. Obwiązanie rurami i armaturą zostało wykonane na miejscu w okresie zimowym z wykorzystaniem ogrzewania miejsc pracy, materiał obwiązania – polipropylen.
 
Korporacja Ukrtransbud” m. Czernihów
Montaż i instalacja pojemników z polipropylenu o pojemności 50 m3.
ZESPÓŁ MIESZKANIOWY w. Jamburg obwód dniepropetrowski
Instalacja oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych „BIOLINE -40”.
„Chersońska Mleczarnia” PSA
Kąpiele do solenia sera o pojemności 12 m3, ilość – 9 sztuk.