Очистка стоков, ЛОС, очищення стоків

Od ponad 20 lat firma pozostaje liderem na ukraińskim rynku produkcji oczyszczalni ścieków, projektuje i produkuje autonomiczne urządzenia kanalizacyjne w oparciu o osiągnięcie rzeczywistej jakości oczyszczania, bezawaryjną eksploatację, zgodność z wymogami prawnymi oraz aktualnymi trendami środowiskowymi dotyczącymi ochrony wód i zmian klimatu. Na swoim koncie firma ma już ponad 1500 udanych projektów w dziedzinie oczyszczania ścieków i ochrony zbiorników wodnych. Rozwiązujemy problem oczyszczania ścieków z obiektów prywatnych, cywilnych i przemysłowych, w oparciu o połączenie oczyszczania biologicznego z innymi sposobami eliminacji zanieczyszczeń.

Автономная канализация, ЛОС, Септик, очистка сточных вод, сток очищенный Украина, очистка сточной воды

Dla prawidłowego doboru urządzeń do oczyszczania ścieków w określonych warunkach są wykorzystywane różne systemy:

1. Autonomiczny system kanalizacyjny

Автономная канализация, ЛОС, Септик, очистка сточных вод, сток очищенный Украина, очистка сточной воды Биосептик, очистное сооружение канализация, самонесущая очистка стоков дренаж Экопласт Штанцл Украина

czyli kompleks autonomicznej sieci kanalizacyjnej z budynku mieszkalnego i autonomicznych oczyszczalni (oczyszczalnia ścieków lub szambo), po których oczyszczanie i usuwanie oczyszczonych ścieków odbywa się w gruncie (rowy filtracyjne, studnie) lub zbiorniku, w zależności od rodzaju zrzutu - w zbiorniku, w glebie;

2. Lokalne oczyszczalnie

Автономная канализация промышленная, ЛОС, Септик, очистка сточных вод, сток очищенный Украина, очистка сточной воды, биосептик промышленный украина

systemy oczyszczania ścieków składające się z oczyszczalni biologicznej oraz opcjonalnie odolejaczy, odtłuszczaczy itp. wchodzących w skład kanalizacji miejskiej lub przemysłowej.

WSTĘPNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZED ODPROWADZENIEM DO SYSTEMU DRENAŻOWEGO

Wszystkie obiekty produkcyjne i handlowe wytwarzają zanieczyszczone ścieki. Na terenie osiedli ścieki te trafiają do scentralizowanych systemów kanalizacyjnych, a następnie są transportowane do miejskich oczyszczalni. Nadmierne zanieczyszczenie ścieków w sieciach kanalizacyjnych powoduje, że miejskie oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie z oczyszczaniem ścieków i występuje niebezpieczne zanieczyszczenie środowiska.

Nadmierne zanieczyszczenia powstają niemal we wszystkich obiektach przemysłu, handlu i infrastruktury. W tym przypadku w celu obniżenia poziomu zanieczyszczenia ścieków jako centralnego elementu lokalnych oczyszczalni zaleca się zastosowanie fabrycznej oczyszczalni ścieków „BIOLINE”, BiNeo (Bioline NEO) jako urządzenia do wstępnego podczyszczania ścieków przed odprowadzeniem ich do kanalizacji.
Zastosowanie urządzenia do wstępnego oczyszczania zapewni czyszczenie zgodnie z takimi wskaźnikami:

 • biologiczne zapotrzebowanie na tlen;
 • chemiczne zapotrzebowanie na tlen;
 • zawiesiny;
 • azot

Firma oferuje następujące produkty i rozwiązania z zakresu technologii wody przemysłowej i domowej:

 • Oczyszczalnie ścieków bytowych (kanalizacja autonomiczna, oczyszczalnie ścieków, odolejacze, zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne);
 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych;
 • Projektowanie systemów oczyszczania ścieków;
 • Programy serwisowe:

  • Obsługę abonamentową;
  • Monitorowanie wskaźników czyszczenia, eliminację czynników odchyleń;
  • Eliminację skutków nieprawidłowej obsługi, restart.

Ścieki komunalne:

Cechą wyróżniającą firmę jest posiadanie własnego systemu kontroli pracy urządzeń, który pozwala zachować jakość i skutecznie reagować na przypadki odchyleń, spośród których większość jest wynikiem niewłaściwej eksploatacji.

Programy serwisowe firmy zapewniają trwałą i bezawaryjną eksploatację instalacji bez konieczności ciągłej obecności personelu serwisowego. Portal klienta zapewnia bezpośrednią komunikację pomiędzy instalatorami i użytkownikami a producentem w czasie od instalacji do codziennej eksploatacji sprzętu.

Aby rozwiązać problem oczyszczania ścieków bytowych, Ecoplast Stanzl Ukraine oferuje kilka rodzajów urządzeń:

Oczyszczalnia ścieków Bioline w obudowie nienośnej (montaż w kręgach betonowych)

 1. Kompaktowość
 2. Uniwersalność
 3. Odporność na korozję w agresywnych środowiskach ścieków
 4. Wysoki poziom jakości wykonania
 5. Brak ruchomych części
 6. Łatwość instalacji i konserwacji
 7. Niskie zużycie energii elektrycznej
 8. Przystępna cena

Oczyszczalnia ścieków Bioline w obudowie samonośnej

w wykonaniu samonośnym (montaż na płycie betonowej)

 1. Kompaktowość
 2. Uniwersalność
 3. Odporność na korozję w agresywnych środowiskach ścieków
 4. Wysoki poziom jakości wykonania
 5. Brak ruchomych części
 6. Łatwość instalacji i konserwacji
 7. Niskie zużycie energii elektrycznej;

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BiNeo w obudowie samonośnej

w wykonaniu samonośnym z włókna szklanego

 1. Kompaktowość
 2. Uniwersalność
 3. Odporność na korozję w agresywnych środowiskach ścieków
 4. Wysoki poziom jakości wykonania
 5. Brak ruchomych części
 6. Łatwość instalacji i konserwacji
 7. Długa żywotność obudowy - ponad 40 lat
 8. Високий рівень заводської готовності
 9. Możliwość montażu w obudowie
 10. Możliwość zamontowania w obudowie stacji dezynfekcji
 11. Możliwość zamontowania w obudowie łapacza tłuszczu

Szambo samonośne z włókna szklanego (podstawa pod biologiczną oczyszczalnię ścieków)

w wykonaniu samonośnym z włókna szklanego

 1. Kompaktowość
 2. Uniwersalność
 3. Odporność na korozję w agresywnych środowiskach ścieków
 4. Wysoki poziom jakości wykonania
 5. Brak ruchomych części
 6. Łatwość instalacji i konserwacji
 7. Długa żywotność obudowy - ponad 40 lat
 8. Możliwość modernizacji do biologicznej oczyszczalni ścieków w przyszłości
 9. Możliwość montażu w obudowie kanalizacji
 10. Możliwość zamontowania w obudowie stacji dezynfekcji
 11. Możliwość zamontowania w obudowie łapacza tłuszczu

Technologia oczyszczania ścieków wykorzystywana w systemach kanalizacji autonomicznej opiera się na zastosowaniu metod mechanicznych (osadzanie) i biologicznych (utlenianie aerobowe). Instalacje funkcjonują w trybie napowietrzania przedłużonego z wykorzystaniem procesów nitryfikacji i denitryfikacji. Oczyszczanie zapewnia osiągnięcie wskaźników zgodnych z wymogami obowiązującego prawa Ukrainy: zasadami ochrony wód powierzchniowych od zanieczyszczenia przez ścieki, SanPiN (Sanitarne Reguły i Normy) 4630, SanPiN 4631, sanitarno-higienicznymi i technologicznymi wymogami użytkowników, jest bezpieczne dla zdrowia człowieka i eliminuje niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Podstawową zaletą rozwiązań oferowanych przez firmę Ecoplast Stancl Ukraine jest prostota konstrukcji i brak złożonych regulaminów w trakcie eksploatacji.

Kwalifikacje i doświadczenie praktyczne inżynierów i techników firmy umożliwiają zarówno optymalny dobór sprzętu o wymaganej wydajności, jak i rozwiązanie kwestii odprowadzania ścieków, ich dodatkowego oczyszczania, udzielenie zaleceń dotyczących utylizacji oczyszczonej wody z uwzględnieniem konkretnych warunków budowy obiektu. Rozmiary typowych instalacji mogą zostać dopasowane i zmienione z uwzględnieniem konkretnych warunków budowy, jak i montażu.

Programy serwisowe firmy zapewniają trwałą i bezawaryjną eksploatację instalacji bez konieczności ciągłej obecności personelu serwisowego.

Oprócz przydomowych oczyszczalni ścieków Ecoplast Stanzl Ukraine projektuje i produkuje takie rozwiązania z zakresu oczyszczania ścieków:

Pułapki tłuszczowe w układzie pionowym i poziomym

w wykonaniu nienośnym i samonośnym z włókna szklanego lub polipropylenu

Instalacje do oczyszczania wody z produktów naftowych (szeregowy separator koalescencyjny produktów naftowych)

w wykonaniu nienośnym i samonośnym z włókna szklanego lub polipropylenu

Stacje ścieków, stacje przepompowania ścieków, KNS

w wykonaniu nienośnym i samonośnym z włókna szklanego lub polipropylenu

Głównymi użytkownikami sprzętu są stacje paliw, parkingi, przedsiębiorstwa zajmujące się przechowywaniem i przetwarzaniem produktów naftowych, przedsiębiorstwa branży inżynierii mechanicznej, przedsiębiorstwa z procesami odtłuszczania i dezynfekcji, szpitale zakaźne, kawiarnie, stołówki wykorzystujące procesy odtłuszczania.

Instalacje zostały zmontowane i funkcjonują na stacjach paliw znanych sieci WOG, OKKO, Jukon, w przedsiębiorstwach „Dniproszyna” PSA, supermarket EPICENTR, zespołach przedsiębiorstw rolnych „Agrotek Inwest”, „Agrofirma Majak”, „Firma Agrarno-Przemysłowa Majis”, „Maisadour-Semences Ukraina”.

Ścieki przemysłowe

Jednym z kierunków działalności firmy Ekoplast Stancl Ukraina jest opracowanie, wytwarzanie i wdrażanie nowoczesnych wysokoefektywnych technologii i sprzętu do oczyszczania ścieków w obiektach odprowadzania ścieków przedsiębiorstw przemysłowych.

Szeroki zakres zanieczyszczeń ścieków przemysłowych, złożoność ich usuwania za pomocą tradycyjnych metod oczyszczania, tryb napływania i znaczne wahanie stężenia w ściekach wymagają zróżnicowanych oraz połączenia znanych i ciągłego poszukiwania nowych metod oczyszczania ścieków, jak i obróbki utworzonych podczas tego osadów, mułów i szlamów, wykorzystania bardziej złożonych instalacji i sprzętu w porównaniu do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.

Specjaliści firmy w sposób kompleksowy podchodzą do rozwiązania kwestii odprowadzania ścieków, wykorzystując nowoczesne krajowe i zagraniczne badania oraz technologie oczyszczania ścieków przemysłowych.

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie pracy ze ściekami przedsiębiorstw następujących branży:

 • przemysł spożywczy
 • przemysł mleczarski
 • przemysł metalurgiczny
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą zwierząt
 • przedsiębiorstwa z branży inżynierii mechanicznej itd.

Biorąc pod uwagę skład ścieków, wymagania wobec wody oczyszczonej oraz życzenia zleceniodawcy wykorzystywane są różne metody oczyszczania:

 • mechaniczne (osadzanie, filtrowanie)
 • chemiczne (neutralizacja, osadzanie chemiczne, utlenianie),
 • fizyczno-chemiczne (koagulacja, flokulacja, membranowe metody oczyszczania, wymiana jonowa, sorpcja).

Od ponad 20 lat firma jest liderem na ukraińskim rynku wśród producentów oczyszczalni ścieków, a podstawowym kierunkiem jej działalności jest projektowanie i produkcja autonomicznych urządzeń kanalizacyjnych w oparciu o osiągnięcie rzeczywistej jakości oczyszczania, bezawaryjnej eksploatacji, zgodności z wymogami prawnymi i aktualnymi trendami środowiskowymi dotyczącymi ochrony wód oraz zmian klimatu. Firma ma na swoim koncie ponad 1500 udanych projektów w dziedzinie oczyszczania ścieków i ochrony zbiorników wodnych.

Cechą wyróżniającą firmy jest posiadanie precyzyjnego systemu kontroli pracy urządzeń, który pozwala zachować jakość i skutecznie reagować na przypadki odchyleń, spośród których większość jest wynikiem niewłaściwej eksploatacji.