ЗАГАЛЬНІ ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

 1. Екопласт Штанцл Україна (далі – Виробник) надає Покупцеві гарантію на вироби, які виробляє на наступний період:

  1. Корпуси резервуарів, що контактують з чистою водою – 60 місяців,

  2. Інші вироби - 12 місяців.

 2. Гарантійний строк починається з дати продажу (відвантаження зі складу Виробника).

 3. Гарантія, умови якої передбачені в цьому документі, стосується лише виробів, що виробляються компанією Екопласт Штанцл Україна.

 4. Гарантія охоплює виробничі дефекти, що перешкоджають використанню виробів за задумом виробника. Гарантія охоплює лише дефекти товару, тобто приховані дефекти виготовлення або приховані дефекти в матеріалі.

 5. Виробник надає гарантію, що складається з ремонту в місці інсталяції або надання товару без будь-яких дефектів, коли витрати на демонтаж та повторну збірку несе Покупець.

 6. Вартість транспортування до місця ремонту та з нього протягом усього гарантійного періоду покриває Виробник.

 7. Якщо інше не вказано в договорі, додатках або узгодженому технічному завданні, вироби призначені для використання в стандартних умовах. Стандартні умови включають температуру навколишнього середовища між -30 ° C та +45 ° C, атмосферний тиск — від 56 до 106 кПа, вологість <85%.

 8. Загальними умовами використання гарантійних прав є:

  1. Належне зберігання виробів,

  2. Належна інсталяція (монтаж або встановлення) виробів, виконана кваліфікованим персоналом з відповідними дозволами,

  3. Належне (правильне) використання виробів відповідно до інструкції по експлуатації.

 9. Гарантійні претензії не будуть враховані, якщо:

  1. Для перевезення виробів використовувався невідповідний транспорт,

  2. Виріб має ознаки нормального зносу,

  3. Виріб має ознаки навмисного або необережного пошкодження,

  4. Виріб має ознаки застосування сили будь-якого виду,

  5. Виріб має механічні пошкодження або пошкодження, спричинені морозом, зсувом ґрунтів або використання для з'єднання арматури, яка не відповідає стандарту,

  6. Виріб має дефекти, що є наслідком пожежі, затоплення, блискавки, перенапруги, відключення електроенергії та ін. типів форс-мажорних обставин.

  7. Виріб має дефекти, що є наслідком корозії та дії агресивних речовин з іншим хімічним складом або концентрацією хімічних сполук, ніж це встановлено в інструкції по експлуатації або узгодженому технічному завданні.

  8. Для підключення використано невідповідні кабелі та дроти, несправні фітинги та непридатні чи несправні сервісні пристосування.

  9. Виріб має дефекти, що є наслідком підключення до мережі з неправильною напругою.

  10. Виріб продовжує використовуватись, незважаючи на виникнення дефекту.

  11. Виріб має ознаки несанкціонованих модифікацій або встановлення додаткових неоригінальних та зовнішніх компонентів, які не передбачені Виробником.

 10. Якщо умови постачання передбачають транспортування виробу за рахунок Виробника, транспортні пошкодження перевірятимуться і, якщо необхідно, визнаватимуться Виробником, якщо про це було повідомлено письмово виробнику не пізніше наступного робочого дня після доставки.

 11. Послідовність дій Покупця при виявленні дефектів є наступною:

  1. Необхідно направити обґрунтовану претензію до представника Виробника, де виріб був куплений або безпосередньо Виробникові.

  2. Покупець подає гарантійну претензію у письмовій формі протягом 7 днів з моменту виявлення дефекту.

  3. Претензія має бути подана на бланку, розміщеному на веб-сайті Екопласт Штанцл Україна (гарантійна претензія клієнта). Бланк повинен містити детальний опис дефекту, а до нього слід додати доказ придбання товару.

  4. Якщо під час опрацювання претензії потрібно було б отримати додаткову інформацію, пов’язану з дефектом або способом використання виробів, Покупець зобов'язаний надати всі необхідні дані та інформацію.

 12. Якщо дефект є гарантійним випадком, Виробник залишає за собою право замінити або відремонтувати виріб або вирішити, чи має бути несправний виріб замінений однаковим робочим. Крім того, Виробник чітко залишає за собою право вимагати від Покупця повернути відповідний виріб.

 13. Час ремонту або заміни визначається можливостями виробництва.

 14. Ремонт, зроблений під гарантію, повинен виконуватися тільки особами, уповноваженими Виробником. Замінені деталі стають власністю Виробника.

 15. У разі неправомірної вимоги (претензії) всі витрати, понесені у зв'язку з діями, що були предметом вимоги (претензії), несе Покупець. Зокрема, якщо вимога не є гарантійною, але на запит Продавця Виробник здійснив дії з усунення дефектів, Покупець зобов'язаний покрити витрати на транспорт, відвідування та час роботи технічних працівників Виробника за індивідуальними тарифами Екопласт Штанцл Україна, витрати на матеріали, оренду необхідного обладнання, а також витрати на відрядження у відповідності з діючими тарифами, де це доцільно, а у разі необхідності кількаденного перебування спеціалістів з обслуговування - витрати на відповідне проживання. Покупець зобов’язується погасити зазначені суми на основі відповідної податкової накладної та звіту Виробника про ремонт чи обслуговування виробу.

 16. За винятком випадків, передбачених цією гарантією:

  1. Виробник не дає жодних гарантій і відмовляється від усіх гарантій, наданих від його імені.

  2. Виробник ні в якому разі не несе відповідальності за будь-які наслідкові або випадкові збитки за будь-яких обставин.