Technologie polimerowe dla przemysłu wyróżniają się dużą szybkością innowacji, których celem jest zapewnienie nowej jakości, udoskonalenie lub uproszczenie eksploatacji systemów technicznych. Polimery wykorzystywane jako materiał konstrukcyjny lub materiał do ochrony górnej warstwy w systemach technicznych zapewniają unikatowy zespół cech, przede wszystkim odporność chemiczną i korozyjną, małą wagę i technologiczność.

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i naszego doświadczenia w wiodących przedsiębiorstwach Ukrainy od 2002 roku zapewnią Państwu realizację zadań z zakresu rozwoju produkcji w branży obróbki powierzchniowej, technologii wodnych oraz eliminacji problemów związanych z oddziaływaniem substancji agresywnych i zanieczyszczeniem środowiska.

Dzięki doświadczonym kierownikom projektów, biurom projektowym i technologicznym oraz zakładom produkcyjnym koncentrujemy nasze kompetencje w następujących obszarach inżynierii przemysłowej:

  • Inżynieria przemysłowa: Produkcja i zarządzanie projektami dotyczącymi tworzenia nowych gałęzi przemysłu i systemów technicznych.
  • Technologie wodne: systemy uzdatniania wody, odwadniania, oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych. Systemy oczyszczania wody. Autonomiczny kanał ściekowy „Bioline”. Zbiorniki do przechowywania wody
  • Technologie przygotowania, przechowywania i transportu substancji żrących;.
  • Technologie obróbki powierzchni: Galwanizacja pod klucz. Wanny do galwanizacji i inny sprzęt do galwanizacji. Systemy sterowania. Audyty produkcyjne.
  • Wentylacja przemysłowa: Oczyszczanie powietrza. Eliminacja zapachu. Kanały powietrzne.
  • Produkcja wyrobów z włókna szklanego i materiałów kompozytowych.

Podejście projektowe zapewnia maksymalne uwzględnienie wszystkich wymogów zleceniodawcy oraz zapewnia wybór najbardziej skutecznego rozwiązania indywidualnych zadań technicznych.

Praktyka naszej pracy opiera się na trzech zasadach:

  • Otwartość i uczciwe partnerstwo ze zleceniodawcą na wszystkich etapach projektów.
  • Punktualność i obowiązkowość.
  • Nieustępliwość w sprawach związanych z jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem wyrobów i systemów technicznych tworzonych przez nas.

Ostatnie projekty

Nasi klienci