O firmeq

Technologie polimerowe dla przemysłu wyróżniają się dużą szybkością innowacji, których celem jest zapewnienie nowej jakości, udoskonalenie lub uproszczenie eksploatacji systemów technicznych. Polimery wykorzystywane jako materiał konstrukcyjny lub materiał do ochrony górnej warstwy w systemach technicznych zapewniają unikatowy zespół cech, przede wszystkim odporność chemiczną i korozyjną, małą wagę i technologiczność.

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i naszego doświadczenia w wiodących przedsiębiorstwach Ukrainy od 2002 roku zapewnią Państwu realizację zadań z zakresu rozwoju produkcji w branży obróbki powierzchniowej, technologii wodnych oraz eliminacji problemów związanych z oddziaływaniem substancji agresywnych i zanieczyszczeniem środowiska.

Firma skupia się na następujących obszarach:

  • Technologie wodne (z wyłączeniem uzdatniania wody dla gospodarstw domowych),
  • Technologie przygotowania, przechowywania i transportu substancji agresywnych,
  • Technologie i wykonanie obróbki powierzchniowej,
  • Wentylacja przemysłowa. Oczyszczanie powietrza. Likwidacja zapachów.

Podejście projektowe zapewnia maksymalne uwzględnienie wszystkich wymogów zleceniodawcy oraz zapewnia wybór najbardziej skutecznego rozwiązania indywidualnych zadań technicznych.

Praktyka naszej pracy opiera się na trzech zasadach:

  • Otwartość i uczciwe partnerstwo ze zleceniodawcą na wszystkich etapach projektów.
  • Punktualność i obowiązkowość.
  • Nieustępliwość w sprawach związanych z jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem wyrobów i systemów technicznych tworzonych przez nas.
Inżynieria

Ostatnie projekty

Nasi klienci